Posázavský pacifik
http://pacifik.vypravci.com
pacifik@vypravci.com

Setkání příznivců železniční dopravy


Rubrika: článek
Autor: Michal Dlouhý
Datum: 18. října 2005

Dne 17. října 2005 se od 18:30 konalo v obci Měchenice setkání příznivců železniční dopravy na tratích Posázavského pacifiku, občanů a zástupců dotčených obcí. V úvodu byly předány podepsané petiční archy (http://pacifik.vypravci.com/HTML/CZE/petice.htm) paní Ivě Tekáčové, která byla rovněž moderátorkou celého setkání. Veřejnost byla seznámena s aktuálním vývojem situace a důvody, které vedou k odmítavému stanovisku krajského úřadu k financování prokazatelné ztráty z provozování osobní železniční dopravy (vyšší provozní náklady z důvodu nestejného financování železniční a silniční dopravy a při pořizování nových dopravních prostředků apod.). Rovněž byla zmíněna příprava plné integrace části trati 210 v úseku Praha hlavní nádraží - Vrané nad Vltavou - Jílové u Prahy a Vrané nad Vltavou - Měchenice. Tímto krokem dojde alespoň k částečnému snížení cen jízdného pro část cestujících. Z úst pánů Ing. Jaromíra Duška a Petra Bazgera (oba jsou vrcholovými představiteli Odborového sdružení železničářů (http://www.osz.org)) zazněla podpora k vyvýjeným aktivitám. Rovněž starostky, starostové a zástupci obcí Bojanovice, Bojov, Čisovice, Dobříš, Malá Hraštice, Mníšek pod Brdy, Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší, Stará Huť a Vrané nad Vltavou, jež byli přítomni, vyjádřili svůj nesouhlas s postojem Středočeského kraje (http://www.kr-stredocesky.cz) a zájem hájit železniční dopravu na celé trati. V tomto duchu se vyjádřila i paní ředitelka základní školy ve Vraném nad Vltavou a zástupce ekologického sdružení.

Všem zúčastněným děkujeme za projevaný zájem a účast.© Copyright Michal Dlouhý a kolektiv spoluautorů, Praha, 2005. Všechna práva vyhrazena.