Posázavský pacifik
http://pacifik.vypravci.com
pacifik@vypravci.com

Popis situace


Dne 19. září 2005 zastupitelstvo Středočeského kraje (http://www.kr-stredocesky.cz) na svém zasedání odsouhlasilo snížení rozsahu objednávky základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě na rok 2006 o 821 178 km na celkových 12 307 822 km, což odpovídá snížení dotací o 25 060 000 Kč na 749 907 000 Kč. Toto je způsobeno prý tím, že dle nové legislativy by při zachování stejného objemu přepravy by musely být Českým drahám, a. s. (http://www.cd.cz) schváleny dotace o cca dva miliony korun vyšší než v roce 2005 (pozorný čtenář se jistě pozastaví nad vyřešením "nemožnosti" navýšení dvou milionové dotace jejím dalším snížením o více než dvacet pět milionů). Ve spolupráci s vedením Českých drah, a. s. (http://www.cd.cz) byly vytipovány tratě a spoje s nejmenší ekonomickou rentabilitou. V důsledku tohoto opatření pak hrozí reálné zastavení osobní železniční dopravy na následujících traťových úsecích (v závorce představa krajských úředníků o jejich náhradě):Pravdou je, že Středočeský kraj (http://www.kr-stredocesky.cz) osobní železniční dopravu neruší, pouze jí neobjednává. V absolutních číslech se má jednat o úsporu cca 20 milionů Kč, kde je však finančně vyjádřena bezpečnost a ekologičnost železniční dopravy, její menší závislost na povětrnostních vlivech a především pak snadnější cestování lidí ať již za prací, vzdělám, lékaři, úřady či zábavou. České dráhy, a. s. (http://www.cd.cz) sice mohou provozovat ztrátovou osobní železniční dopravu, nicméně s nějvětší pravděpodobností se tak nestane. V souvislosti s tímto je pak také zajímavé konstatování Odboru dopravy Středočeského kraje (http://www.kr-stredocesky.cz) o tom, že bude-li dosavadní železniční dopravce provozovat osobní železniční dopravu na vlastní náklady (přestože tyto spoje nebudou dotovány a tudíž budou ztrátové), nebude náhradní autobusová doprava zaváděna.© Copyright Michal Dlouhý a kolektiv spoluautorů, Praha, 2005. Všechna práva vyhrazena.