Posázavský pacifik
http://pacifik.vypravci.com
pacifik@vypravci.com

Podmínky petice


Petice slouží k vyjádření nesouhlasu Středočeského kraje ke snížení dotací na veřejnou osobní železniční dopravu ve středočeském regionu, v důsledku čehož by došlo k zastavení provozu na devíti železničních tratí.

Této petice se může účastnit kterýkoliv občan České reubliky nebo osoba mající na území České republiky trvalé bydliště a splňující podmínky oprávněnosti k právním úkonům a věku 18 let. Účast v petice je zcela dobrovolná. Každá osoba se smí petice účastnit pouze jednou, proto prosíme osoby, jež se již podepsali pod tištěné petiční archy, aby se neúčastnily on-line verze petice, ani se již případně nepodepisovaly pod další petiční archy.

Vámi uvedené údaje budou sloužit pouze k petičním účelům, nebudou zneužity k zasílání nevyžádané pošty ani předány třetí osobě (vyjma adresáta petice). Po ukončení petiční akce budou znehodnoceny. Petice se řídí platnými zákony České republiky, zejména pak zákonem číslo 85/1990 Sb. O právu petičním a zákonem číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.© Copyright Michal Dlouhý a kolektiv spoluautorů, Praha, 2005. Všechna práva vyhrazena.