Posázavský pacifik
http://pacifik.vypravci.com
pacifik@vypravci.com

Diskuzní fórum


Zde se můžete bavit o problematice související s těmito stránkami. Vyvarujte se prosím vulgárních výrazů a urážek. Příspěvky poškuzující dobré jméno, pomlouvající, urážející, obsahující vulgární výrazy a porušující zákony České republiky budou odstraněny.


E-mailová diskuze


E-mailová diskuze funguje na principu přeposílání e-mailových zpráv. Na e-mailovou adresu pacifik.lokalka@gmail.com uživatel odesílá své příspěvky a po registraci své e-mailové adresy jsou mu veškeré příspěvky na tu přeposílány. Tím je zajištěna komunikace mezi všemi účastníky diskuze. Pro e-mailovou diskuzi platí stejná pravidla přispívání jako pro diskuzní fórum.


Hvězdičkou označené údaje je nutné vyplnit 
Přihlásit se do e-mailové diskuze* Odhlásit se z e-mailové diskuze*
E-mailová adresa: *
Výslovně souhlasím se zasíláním informací na uvedenou e-mailovou adresu.*

 


© Copyright Michal Dlouhý a kolektiv spoluautorů, Praha, 2005. Všechna práva vyhrazena.