Posázavský pacifik
http://pacifik.vypravci.com
pacifik@vypravci.com

Kraj přehodnocuje stanovisko


Rubrika: článek
Autor: Michal Dlouhý
Datum: 08. listopadu 2005

Po zveřejnění zámerů Středočeského kraje (http://www.kr-stredocesky.cz) ze dne 19. září 2005 o krácení dotací na krytí ztráty z provozování osobní železniční dopravy na rok 2006 a z toho vyplývajícího záměru Českých drah, a. s. (http://www.cd.cz) o neprovozování osobní dopravy na devíti tratích středočeského regionu se mezi občany zvedla nevole. Byla sestavena petice (http://pacifik.vypravci.com), kterou podepsalo na 5203 občanů, mezi nimiž lze nalézt i podpis ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha a premiéra České republiky pana Jiřího Paroubka. Tato byla dne 24. října 2005 na veřejném zasedání zastupitelstva Středočeského kraje (http://www.kr-stredocesky.cz) předána hejtmanovi, jež si byl také osobně "ověřit" vytíženost tratí 173 a 210 jízdou vlakem. Na jeho popud pak byla zastupiteli schválena anulace výše zmiňovaného usnesení a příslib přehodnocení postoje. Otázkou pak zůstává, zda impulsem k tomuto rozhodnutí byl zájem o občany, nebo blížící se parlamentní volby. Osobně se domnívám, že se jedná spíše o druhou možnost, což ale nemění nic na skutečnosti, že se věci začali ubírat správným směrem. I nadále probíhají petiční akce a boj za zachování ekologické osobní dopravy ve středočeském regionu.© Copyright Michal Dlouhý a kolektiv spoluautorů, Praha, 2005. Všechna práva vyhrazena.